Công ty TNHH xây dựng – dịch vụ xử lý nền móng Phước Lộc được thành lập năm 2002 đại điện Giám đốc: Lê Công Tuấn. Là một kỹ sư xây dựng tốt nghiệp Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải 2 TP. HCM. . 

1. Ông: Ngô Văn Sĩ – Chức vụ: Giám đốc

Chuyên môn : KSXD (TN Đại học Giao Thông Vận Tải 2 TP.HCM)

Sáng lập và điều hành đội thi công kể từ năm 2002 đến năm 2013. Từ năm 2013 quản lý và điều hành Công ty TNHH xây dựng – dịch vụ xử lý nền móng Phước Lộc với khoảng 10 Kỹ sư và Kiến trúc sư. Với mong muốn và định hướng: là Nhà thầu xây dựng Việt Nam sẽ có thương hiệu và năng lực đủ sức làm những công trình phức tạp cũng như với yêu cầu cao về tiến độ và chất lượng.

Đến nay, chỉ sau gần 14 năm. Phương Nam đã trở thành một trong những Công ty chống lún nghiêng, xử lý nền móng, nâng nhà, di dời nhà hàng đầu tại Việt Nam, đã thi công các công trình phức tạp trong nước .

Hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chống lún nghiêng, xử lý nền móng, nâng nhà, di dời nhà, xây dưng dân dụng và công nghiệp. Chính việc trải nghiệm trên những công trình lớn và thường xuyên làm việc với các chuyên gia đã giúp Ông điều hành tốt các công trình có tính chất phức tạp với yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ.
Với bề dày kinh nghiệm trong công tác thiết kế kết cấu – quản lý – kỹ thuật cùng với khả năng thiết lập quan hệ với khách hàng.

Ông đã đào tạo đội ngũ cán bộ Công ty và công nhân kỹ thuật công trường giỏi đóng góp đáng kể cho sự phát triển của Công ty.

 Các công trình thực hiện trong các năm: 

 Nâng công trình chùa 150 tấn lên cao ở Quận 8

 

2. Xử Lý nhà nghiêng Ở Đồng Tháp

 

 

 

Hotline: 0859.039.035
<!--Start of Tawk.to Script--> <script type="text/javascript"> var Tawk_API=Tawk_API||{}, Tawk_LoadStart=new Date(); (function(){ var s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.tawk.to/5789b7f063d0bc0474d53e01/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })(); </script> <!--End of Tawk.to Script-->s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.tawk.to/57871001c0b96c2d224565e0/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })(); </script> <!--End of Tawk.to Script-->