GIA CƯỜNG MÓNG, HỆ KẾT CẤU VÀ XÂY THÊM TẦNG

GIA CƯỜNG MÓNG, HỆ KẾT CẤU VÀ XÂY THÊM TẦNG

Chức năng sử dụng công trình thường thay đổi theo thời gian, cần phải cải tạo, nâng cấp, tăng qui mô công...

Xử Lý Nền Móng ( gia cường đà sàn )

Xử Lý Nền Móng ( gia cường đà sàn )

Gia cường móng, kết cấu móng, xử lý nền mong, nâng nhà lên cao, hệ thống xử lý bơm vãi, xử lý lún nghiêng

Trạm nâng Thủy Lực

Trạm nâng Thủy Lực

Trạm nâng thủy lực với 42 con đội giúp cho công việc thi công đội ngũ công việc chuyên nghiệp hơn, tiết...

Hotline: 0859.039.035
<!--Start of Tawk.to Script--> <script type="text/javascript"> var Tawk_API=Tawk_API||{}, Tawk_LoadStart=new Date(); (function(){ var s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.tawk.to/5789b7f063d0bc0474d53e01/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })(); </script> <!--End of Tawk.to Script-->s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.tawk.to/57871001c0b96c2d224565e0/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })(); </script> <!--End of Tawk.to Script-->