Khoan cọc nhồi - Khoan cọc xi măng
  • Khoan cọc nhồi - Khoan cọc xi măng

  • Lượt xem: 886
Xử lý nền móng Phước Lộc " Vừa xử lý thành công nền móng lên cao 2m, Gia chủ vẫn sinh hoạt bình thường. Công trình nâng nhà chỉ 30 ngày

Xử lý nền móng MINH TÚ " Vừa nâng biệt thự Thủ Đức tai tphcm, dài 30m × ngan 35m . nâng cao 2.8m biệt thự do bị ngập nước liên tục .chủ nhà tính đập bỏ. do nhiều đơn vị tư vấn quá phức tạp. Với nhiều năm kinh nghiệm. hôm nay đã nâng sông, vợ chồng tôi quá mừng, tôi thấy diện tích đất quá lớn nên làm luôn tầng hầm. Nên tôi nói nâng và xử lý tầng hầm

Xử lý nền móng Phước Lộc " Vừa xử lý thành công nền móng lên cao 2m, Gia chủ vẫn sinh hoạt bình thường. Công trình nâng nhà chỉ 30 ngày

 

 

 

 

Xử lý nền móng MINH TÚ " Vừa xử lý thành công nền móng lên cao 2m, Gia chủ vẫn sinh hoạt bình thường. Công trình nâng nhà chỉ 30 ngày

Công trình khác

Hotline: 0859.039.035
<!--Start of Tawk.to Script--> <script type="text/javascript"> var Tawk_API=Tawk_API||{}, Tawk_LoadStart=new Date(); (function(){ var s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.tawk.to/5789b7f063d0bc0474d53e01/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })(); </script> <!--End of Tawk.to Script-->s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.tawk.to/57871001c0b96c2d224565e0/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })(); </script> <!--End of Tawk.to Script-->