Nâng Căn Nhà 100 tấn ở Quận 7
  • Nâng Căn Nhà 100 tấn ở Quận 7

  • Lượt xem: 1068
Nâng căn nhà nặng 100 tấn ở Quận 7 lên cao 1,5m. Chỉnh ngay nhà nghiêng 45 độ phía bắc Chủ nhà: ANh Hồng Địa chỉ: Lô A2 - Đường Số 2, Phường Tân Phong, Quận 7 Đơn vị thi công: Thần Đèn Đồng Tháp Kỹ sư Sĩ: 0939 202 435

Nâng căn nhà nặng 100 tấn ở Quận 7 lên cao 1,5m.
Chỉnh ngay nhà nghiêng 45 độ phía bắc
Chủ nhà: ANh Hồng
Địa chỉ: Lô A2 - Đường Số 2, Phường Tân Phong, Quận 7
Đơn vị thi công: Thần Đèn Đồng Tháp
Kỹ sư Sĩ: 0939 202 435

 

Nâng căn nhà nặng 100 tấn ở Quận 7 lên cao 1,5m.
Chỉnh ngay nhà nghiêng 45 độ phía bắc
Chủ nhà: ANh Hồng
Địa chỉ: Lô A2 - Đường Số 2, Phường Tân Phong, Quận 7
Đơn vị thi công: Thần Đèn Đồng Tháp
Kỹ sư Sĩ: 0939 202 435

 

Công trình khác

Hotline: 0859.039.035
<!--Start of Tawk.to Script--> <script type="text/javascript"> var Tawk_API=Tawk_API||{}, Tawk_LoadStart=new Date(); (function(){ var s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.tawk.to/5789b7f063d0bc0474d53e01/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })(); </script> <!--End of Tawk.to Script-->s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.tawk.to/57871001c0b96c2d224565e0/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })(); </script> <!--End of Tawk.to Script-->