Nâng chỉnh ngay khách sạn Hòa Bình - nâng nhà chống lún
  • Nâng chỉnh ngay khách sạn Hòa Bình - nâng nhà chống lún

  • Lượt xem: 1045
Chủ Khách sạn Hòa Bình ở TP.HCM đã tìm đến "thần đèn Phước Lộc" để nhờ nâng nhà lên 1,4m.

Chủ Khách sạn Hòa Bình ở TP.HCM đã tìm đến "thần đèn Đồng Tháp" để nhờ nâng nhà lên 1,4m.Chống Nghiêng Khách sạn Hòa Bình.Thông tin trong nước dẫn lời ông Sĩ cho hay, hiện công ty này đang tiến hành nâng một công trình khách sạn Hòa Bình lên 1,4m. Ông cho hay, tòa nhà này nặng 200 tấn,nhưng đang bị nghiêng 35cm nên việc nâng khá khó khăn.

 

 

 

Chủ Khách sạn Hòa Bình ở TP.HCM đã tìm đến "thần đèn Đồng Tháp" để nhờ nâng nhà lên 1,4m.Chống Nghiêng Khách sạn Hòa Bình.Thông tin trong nước dẫn lời ông Sĩ cho hay, hiện công ty này đang tiến hành nâng một công trình khách sạn Hòa Bình lên 1,4m. Ông cho hay, tòa nhà này nặng 200 tấn,nhưng đang bị nghiêng 35cm nên việc nâng khá khó khăn.

 

 

 

Công trình khác

Hotline: 0859.039.035
<!--Start of Tawk.to Script--> <script type="text/javascript"> var Tawk_API=Tawk_API||{}, Tawk_LoadStart=new Date(); (function(){ var s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.tawk.to/5789b7f063d0bc0474d53e01/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })(); </script> <!--End of Tawk.to Script-->s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.tawk.to/57871001c0b96c2d224565e0/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })(); </script> <!--End of Tawk.to Script-->