Nâng chùa và di dời chùa Quan Âm
  • Nâng chùa và di dời chùa Quan Âm

  • Lượt xem: 1142
Nâng chùa Quan Âm ở Nhà Bè Nâng cổng chùa lên cao 1.5m và di dời vào trong 30m Nâng ngôi chùa lên cao 2m với thời gian tổng 60 ngày Công Ty Thần Đèn Đồng Tháp Kỹ sư Tú : 0859.039.035

Nâng chùa Quan Âm ở Nhà Bè

Nâng cổng chùa lên cao 1.5m và di dời vào trong 30m

Nâng ngôi chùa lên cao 2m với thời gian tổng 60 ngày

Công Ty Thần Đèn Đồng Tháp

Kỹ sư Tú : 0859.039.035

 

 

 

 

 

Nâng chùa Quan Âm ở Nhà Bè

Nâng cổng chùa lên cao 1.5m và di dời vào trong 30m

Nâng ngôi chùa lên cao 2m với thời gian tổng 60 ngày

Công Ty Thần Đèn Đồng Tháp

Kỹ sư Tú : 0859.039.035

 

 

Công trình khác

Hotline: 0859.039.035
<!--Start of Tawk.to Script--> <script type="text/javascript"> var Tawk_API=Tawk_API||{}, Tawk_LoadStart=new Date(); (function(){ var s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.tawk.to/5789b7f063d0bc0474d53e01/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })(); </script> <!--End of Tawk.to Script-->s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.tawk.to/57871001c0b96c2d224565e0/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })(); </script> <!--End of Tawk.to Script-->