Nâng Căn Nhà 100 tấn ở Quận 7

Nâng Căn Nhà 100 tấn ở Quận 7

Nâng căn nhà nặng 100 tấn ở Quận 7 lên cao 1,5m. Chỉnh ngay nhà nghiêng 45 độ phía bắc Chủ nhà: ANh Hồng...

Xử lý lún nghiêng, chống nghiêng nhà

Xử lý lún nghiêng, chống nghiêng nhà

Xử lý nhà nghiêng ở Củ Chi Nhà Cô Tư Tình trạng: Nhà bị nghiêng về phía sau và bên trái. Thực hiện...

Công Ty Thần Đèn Đồng Tháp nâng nhà

Công Ty Thần Đèn Đồng Tháp nâng nhà

Nâng chỉnh nhà nghiêng - chống nâng nhà

Nâng chỉnh nhà nghiêng - chống nâng nhà

Kết cấu nhà yếu dẫn đến nhà bị nghiêng của Chị Bảy

Hotline: 0859.039.035
<!--Start of Tawk.to Script--> <script type="text/javascript"> var Tawk_API=Tawk_API||{}, Tawk_LoadStart=new Date(); (function(){ var s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.tawk.to/5789b7f063d0bc0474d53e01/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })(); </script> <!--End of Tawk.to Script-->s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.tawk.to/57871001c0b96c2d224565e0/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })(); </script> <!--End of Tawk.to Script-->