Thần Đèn Xử Lý Nhà Nghiêng

Thực chất đây là việc chuyển công trình sang dạng cân bằng động. Sau đó, chỉ cần dùng một năng lượng nhỏ để căn chỉnh độ nghiêng, lún của nó. Khi đã chỉnh xong, người ta sẽ khóa cân bằng...
Xem thêm

Thần đèn xử lý lún nghiêng

Nguyên nhân lún đầu tiên không thể không kể tới đó chính là một phận cho gia chủ và các thợ thi công không lường trước...
Xem thêm

Xử lý nền móng đất yếu bằng phương pháp đệm cát

Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp đệm cát Phương pháp đệm cát thực chất là thay hoàn toàn lớp …
Xem thêm
1 2 »
Hotline: 0859.039.035
<!--Start of Tawk.to Script--> <script type="text/javascript"> var Tawk_API=Tawk_API||{}, Tawk_LoadStart=new Date(); (function(){ var s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.tawk.to/5789b7f063d0bc0474d53e01/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })(); </script> <!--End of Tawk.to Script-->s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.tawk.to/57871001c0b96c2d224565e0/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })(); </script> <!--End of Tawk.to Script-->